Registrer dig (English version see below)

- og fasthold din relation til Aalborg Universitet  

Gennem AAU Alumni kan du holde kontakten, udvide dit netværk og møde andre tidligere AAU-studerende. Drag nytte af andre alumners viden og erfaring og giv ud af din egen - aktiv deltagelse styrker din faglighed, personlige og karrieremæssige udvikling. Sammen kan vi skabe VERDENS STØRSTE PROJEKTGRUPPE, hvor værdifuld viden møder verden.

OBS: Medlemsdatabasen er lige nu under ombygning, men du kan sagtens oprette dig, og dine data gemmes.Dog er det IKKE muligt at logge ind.

AAU Alumni – verdens største projektgruppe

På Aalborg Universitet ønsker vi at give dig mere end en uddannelse – vi ønsker, at du får maksimalt udbytte af dine studier i din professionelle karriere efter din universitetstid. AAU Alumni er et hastigt voksende professionelt netværk med mere end 12.000 medlemmer, hvor du som nyuddannet og i årene fremover har mulighed for at fastholde kontakten til dine studiekammerater og til Aalborg Universitet.

Vi ved, at mange har stor glæde af at være en del af AAU Alumni, ligesom det har stor værdi for os som universitet. Gennem netværket kan vi nemlig fastholde kontakten med dig og andre alumner, så vi kan udvikle universitetets uddannelser, så de svarer bedst muligt til vores dimittenders behov.

Opret dig i AAU Alumni(nederst på denne side), så Aalborg Universitet kan følge dig ud i den store verden og se, hvor din AAU-uddannelse fører dig hen. Held og lykke med din fremtidige karriere.


Hvorfor beder vi om dit cpr-nummer?

Vi bruger dit cpr-nummer til at finde dig i vores database og knytte din profil til dine uddannelser fra Aalborg Universitet. Dit cpr. bruges til at sikre, at vi har de nyeste oplysninger - herunder din folkeregisteradresse således, det bliver muligt at sende dig specifikke tilbud om arrangementer mm. Du kan her læse mere om, hvordan Aalborg Universitet behandler personoplysninger

NB: Vi gør venligst opmærksom på, at når du lader dig registrere som medlem af alumnenetværket, giver du samtidig dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger som beskrevet. Dit samtykke til at modtage information fra os, baseret på en generel relevansvurdering ud fra oplysningerne om din uddannelse, geografi, nationalitet og beskæftigelse (stilling og organisation) - suppleret med de specifikke interesser, som på det givne tidspunkt fremgår af din profil - er således en integreret del af medlemskabet og kan derfor kun tilbagekaldes ved udmeldelse af netværket.

Hvis ikke vi kan finde dig i vores database, kommer du igennem en manuel godkendelse. Dette vil normalt ske inden for 5 arbejdsdage. Vi gør venligst opmærksom på, at der kan være udfordringer med at godkende profiler, som ikke automatisk genkendes i STADS. Du må derfor være forberedt på, at godkendelsesproceduren tager ekstra tid. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte sekretariatet på alumni@aau.dk 


ENGLISH VERSION:


Give back

As an alumnus, you are a great resource to Aalborg University. You have valuable knowledge on how your previous place of study can be put into practice in your industry.


AAU Alumni – The worlds largest project group

AAU Alumni is a rapidly growing professional network encompassing more than 12.000 members, providing you the possibility from the very beginning of your professional career and onwards to stay in contact with fellow students and Aalborg University.


A membership of AAU Alumni provides you with:

  • Access to exclusive events
  • The opportunity to expand your professional and personal networks
  • The opportunity to be portrayed for our website
  • Etc.

The alumni network is also of great value to AAU. We benefit from our contact with you and other alumni by developing the study programmes of the university, ensuring a strong and constructive coherence between their content and the needs and requirements of our graduates.

We will encourage you to sign up for AAU Alumni, providing Aalborg University with the chance to follow the endeavors of our graduates outside of the university, thus maintaining and developing a better picture of the career paths your AAU-degree leads you to. Create your profile below – it is all free of charge!

If you have any questions regarding AAU Alumni, the network can be contacted at alumni@aau.dk.

Why do we ask for your social security number?

We use your social security number to find you in our database and link your profile to your education at Aalborg University. Your Social Security number is used to ensure that we have your latest information - including your registered address so that it will be possible to send you specific offers about events etc. If we can find you in our database, you will automatically be able to access your profile right away - otherwise, we need to manually approve you. This will normally be done within 5 working days.

In signing up for the AAU Alumni Network you consent to our processing of your personal data as laid out in AAU Alumni Network – rules and procedures for processing personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR)
Your consent to receiving information from us - based on a general assessment of relevance, using the information provided on your education (degree, courses etc), geography (location), nationality and occupation (job title and organisation), supplemented by the specific interests, which you have at any given time added to your member profile – is thus an integral part of the membership and can therefore only be withdrawn by leaving the Alumni Network.

We kindly note that there may be trouble validating profiles that are not automatically recognized in STADS. Therefore, you should be prepared that the approval procedure may longer.

Vi bygger om – nyt system på vej

Alumnenetværkets medlemsdatabase er lige nu under ombygning, men det er stadigt muligt for dimittender og tidligere studerende at oprette deres profil i AAU Alumni.
Eksempel: 010101-1111, bemærk bindestregen
Eksempel: migselv@mail.dk
Styrke: meget svag
  • For at opnå en mere sikker adgangskode:
  • Bør være mindst 6 karakterer
  • Bør indeholde tal
  • Bør indeholde specialkarakterer
  • Bør indeholde små bogstaver
  • Bør indeholde store bogstaver
Registrer dig